Pla Pilot de Lloret de Mar > PLA PILOT DE LLORET DE MAR

PLA PILOT DE LLORET DE MAR

Anteriorment a 2010 es va despertar la necessitat de crear un projecte pel municipi de Lloret de Mar que ajudés a reconvertir aquesta destinació turística. Els empresaris lloretencs, perseguint aquest objectiu, es van reunir per tal d'establir diverses reunions amb entitats i institucions per tal de donar forma al que seria el Pla Pilot de Lloret de Mar.

El 30 de maig de 2013 es va fundar la Mesa Empresarial de Turisme, amb Climent Guitart com a president. El Juliol d'aquest mateix any, es fa la primera jornada de la Mesa Empresarial de Turisme, on es va fer un vincle de compromís entre Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa Empresarial.

El de març de 2014, Josep Maria Molist va assumir la presidència d'aquesta institució.

Creació del Grup de treball redactor del pla operatiu, Generalitat de Catalunya, departament d'Empresa i Ocupació i Direcció General de Turisme, Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa Empresarial del Turisme de Lloret de Mar.

El 2015, els membres del Grup de Treball redactor del Pla Operatiu va presentar el Pla Operatiu de Renovació Turística de Lloret de Mar, que reunia 8 objectius clars:

1.- Millora de l'oferta turística, per tal d'aconseguir un increment quantitatiu qualitatiu de la demanda turística, així com una desestacionalització d'aquesta demanda.

2.- Definició d'operacions concretes per aconseguir les finalitats del Pla estratègic.

3.- Anàlisi de l'adequació de les activitats turístiques actualment existents.

4.- Anàlisi de l'adequació de les activitats d'oci actualment existents.

5.- Identificació de possibles nous projectes per al desenvolupament de Lloret de Mar com a destinació turística diferenciada i de qualitat.

6.- Calendarització d’operacions.

7.- Definició de costos i estudi econòmic de viabilitat de les operacions i/o propostes d’actuació.

8.- Establiment d’una comisió de seguiment per tal de garantir la viabilitat futura i executivitat del Plà Operatiu.