Comissions de treball

La Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar s'organitza en base a 4 grups de treball:

1) RECONVERSIÓ DE DESTINACIONS MADURES

Aconseguir entrar en els Plans de Reconversió de Destinacions Madures de la Secretaría de Estado de Turismo i de Smart Destionations de Segittur, i potenciar, sobre tot, el tema de les infrastructures, en especial incidència, en les infraestructures de Lloret de Mar i rodalies.

2) ATRACCIÓ I GENERACIÓ DE INVERSIONS

Aconseguir posar Lloret de Mar en el mapa de les inversions turístiques a Catalunya. Hi ha potencial per estar en el mapa de les inversions turístiques. S'han de facilitar les inversions estrangeres i també les inversions pròpies. Que es donin facilitats als empresaris de Lloret per poder fer les inversions. Identificar i/o crear oportunitats per atraure inversions privades relacionades amb el turisme, i saber donar-les a conèixer.

3) MILLORA DE LA IMATGE DE LLORET

S’ha invertit molt en la millora de l’oferta i de la imatge qualitativa de Lloret, i per això cal crear una dinàmica de generació de notícies empresarials positives relacionades amb el turisme, sota dos vessants:
  • Analitzar les oportunitats que ofereixen els mercats de proximitat per a l’activitat turística.
  • Fer un esforç per transparentar i donar a conèixer la informació empresarial relacionada amb l’activitat turística.

4) MESA DE SEGURETAT

Creació de la Mesa de Seguretat de Lloret de Mar que faci un seguiment de la seguretat a Lloret. La comissió ha de veure les incongruències que hi ha a la nit per tal d’anar-les millorant.