Comunicació > Impuls al Pla de reconversió turística de Lloret de Mar - Gencat

Impuls al Pla de reconversió turística de Lloret de Mar - Gencat

RECULL DE PREMSA

Gencat - 06/10/2015
Impuls al Pla de reconversió turística de Lloret de Mar
 
El Govern ha acordat avui impulsar el Pla operatiu de renovació de destinació turística Lloret de Mar integrant-hi els departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, d’Interior i de Governació i Relacions Institucionals, a banda del Departament d’Empresa i Ocupació.
 
A través d’aquest acord, el Govern assumeix l’impuls de les previsions del Pla Operatiu que puguin correspondre a la Generalitat a través d’una Comissió integrada per representants d’aquests departaments. L’objectiu és integrar-los i concretar l’execució de les actuacions d’acord amb el programa i els objectius del pla operatiu.
 
Actualment, un grup de treball format per representants de les parts implicades en el projecte, està desenvolupant les actuacions corresponents a la primera fase d’execució del Pla Operatiu (2015-2016). Concretament, els treballs de desplegament del Pla se centren, prioritàriament, en la concreció de les solucions urbanístiques de transformació que afavoreixin la millora de la destinació, l’arranjament i finalització del camí de ronda, i la projecció i implementació de xarxes de telecomunicacions i infraestructures d’eficiència energètica i ús d’energies renovables, que han de possibilitar l’evolució de Lloret de Mar cap a un model de destinació intel·ligent.
 
El 31 de març de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Empresa i Ocupació, l’Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa del Turisme de Lloret de Mar, pel desenvolupament programàtic del Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i el Pla estratègic de turisme de Lloret de Mar 2010-2014, mitjançant el qual els signants es comprometien a treballar de forma conjunta per la renovació i millora de la destinació turística Lloret de Mar.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/288221/ca/acords-govern.do