Comunicació > Experts mundials d'urbanisme estudien el model turístic de Lloret per plantejar millores

Experts mundials d'urbanisme estudien el model turístic de Lloret per plantejar millores

Notes informatives

Avui comença el Seminari Internacional d’Urbanisme de Lloret de Mar, una trobada d’experts en urbanisme, que es perllongarà fins el dissabte 16 de gener i que comptarà amb la participació de sis especialistes internacionals, pertanyents a l’associació Habitat Professionals Forum (HPF), vinculada a les Nacions Unides, i de col·laboradors de l’associació estatal de tècnics urbanistes, que té la seu a Barcelona, amb l’objectiu compartit d’identificar millores turístiques i urbanístiques per Lloret de Mar.

Entre les figures internacionals participants, destaquen Desiree Martínez, arquitecta i paisatgista, presidenta de la Federació Internacional d’Arquitectes Paisatgistes (IFLA); César Augusto, enginyer civil i doctorat en ciències econòmiques, consultor i professor en universitats, com la National University of Colombia; o Peter Basin, arquitecte graduat a la Harvard University i project manager a l’Institut d’Urbanisme de Ljubljana.

L’acte de presentació del seminari, esdeveniment emmarcat en el Pla Operatiu per a la reconversió turística de la destinació de Lloret de Mar, ha comptat amb la presència de representants de les institucions i entitats que l’han fet possible, com Joan Abad, subdirector general d’Ordenació Turística de la Generalitat de Catalunya; Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar; Ismael Fernández, president de l’associació internacional Habitat Professionals Forum (HPF);, i de Josep Maria Molist, president de la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar.
 
Coneixement del territori

El tres primers dies del seminari es dedicaran a mantenir trobades amb representants de diversos estaments rellevants del territori, com el Grup de Treball –format per la Mesa Empresarial, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Lloret– per tal de conèixer el Pla Operatiu per a la reconversió turística de la destinació de Lloret de Mar i també empresaris, transportistes, tècnics municipals, l’equip de govern, membres de les forces polítiques i representants de Lloret Turisme, entre d’altres. En aquestes mateixes dates, els urbanistes faran un recorregut pel territori amb l’objectiu d’apropar-se a la singularitat de la Costa Brava Sud.

La resta de dies, el seminari els dedicarà a la celebració de diversos tallers estratègics, amb una visió a curt i llarg termini, orientats a l’elaboració d’un document final de propostes, el qual recollirà les diferents aportacions dels experts.
 
Lloret de Mar, cap a l’smart destination

El Seminari Internacional d’Urbanisme és una de les 29 accions que recull el Pla Operatiu per a la reconversió turística de la destinació, que es va presentar el febrer de 2015 i que es desenvoluparà fins el 2020.

Les accions del Pla Operatiu s’agrupen per àmbits: connectivitat i mobilitat del municipi, regeneració urbana, modernització, renovació i noves inversions a la planta d’allotjament, en oferta turística i en eficiència energètica, telecomunicacions, creació i consolidació de productes estratègics, esdeveniments i segments d’alt valor.

Altres accions futures per les quals treballa el Grup de Treball són la col·laboració amb la Societat Estatal per la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR) per a la conversió de Lloret de Mar com a smart destination, i el Pla d’Usos Comercials, per tal de fomentar l’activitat econòmica del municipi.