Legal warning

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, s’informa que aquesta plana web es titularitat de MESA DEL TURISME DE LLORET DE MAR, S.C.P. amb C.I.F. nº  J55175350, amb domicili a 17310-Lloret de Mar, Carrer Santa Llúcia, nº 1, 3r. i correu electrònic secretaria@mesaturismelloret.org.
 
MESA DEL TURISME DE LLORET DE MAR, S.C.P. no assumeix cap responsabilitat respecte del mal ús o ús incorrecte, inapropiat o il·lícit d’aquesta plana web, ni respecte de la falta de veracitat i precisió de les dades i informacions que hi apareguin ja que, tot i estar elaborades per professionals de reconegut prestigi, no vinculen de manera directa a l’empresa titular de la web.
 
Aquesta plana web pot contenir enllaços (links) a altres planes de tercers, respecte de les quals MESA DEL TURISME DE LLORET DE MAR, S.C.P. no assumeix cap responsabilitat.
 
MESURES DE SEGURETAT
 
Aquesta plana web te implantades les mesures de seguretat per protegir les seves dades de caràcter personal, segons el que preveu l’article 9 de la LOPD.
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
MESA DEL TURISME DE LLORET DE MAR, S.C.P., com a titular d’aquesta web, exposa que les informacions de caràcter personal que facilitin els usuaris de la web, estan protegides per l’objectiu imposat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, establerta per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre i pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
 
En compliment del que estableix la LOPD li informem que les dades que subministri en aquesta web o que resultin de la seva navegació, podran ser emmagatzemades en els fitxers de la MESA DEL TURISME DE LLORET DE MAR, S.C.P. i tractats per atendre a les finalitats de la titular i el manteniment de la relació amb els usuaris, consentint l’usuari en el tractament de les seves dades per activitats promocionals o de marketing de la societat titular o tercers.
 
La MESA DEL TURISME DE LLORET DE MAR, S.C.P.  es reserva, en qualsevol moment, el dret a modificar la seva política de privacitat d’acord amb el seu propi criteri o amb qualsevol directiva o modificació legislativa.
 
ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ
 
Les persones que facilitin les seves dades a MESA DEL TURISME DE LLORET DE MAR, S.C.P. podran dirigir-se a la mateixa, a l’adreça del carrer Santa Llúcia, nº 1, 3r. de 17310-Lloret de Mar, correu electrònic secretaria@mesaturismelloret.org. amb la finalitat d’exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.
 
POLÍTICA DE COOKIES
 
Atès que en aquesta plana web s’entén com a permesa la utilització de cookies, com elements essencials pel funcionament d’internet, es fa constar que l’usuari de la web assumeix els riscos que poden dimanar de l’utilització de cookies, sense que MESA DEL TURISME DE LLORET, S.C.P. assumeixi cap responsabilitat pel seu ús i pel contingut i veracitat de les polítiques de privacitat de tercers, incloses en aquesta política de cookies. 
 
PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL
 
Aquesta web es propietat de MESA DEL TURISME DE LLORET DE MAR, S.C.P.  i la informació, software, imatges i continguts que hi apareguin, no podran ser reproduïts o explotats per tercers sense el consentiment exprés i fefaent de MESA DEL TURISME DE LLORET DE MAR, S.C.P., que podrà emprendre les accions que en dret procedeixin contra les persones responsables.