El conveni

El Pla Operatiu 2014-2020 és fruit del conveni entre la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar, l’Ajuntament de Lloret de Mar i la Generalitat de Catalunya. El pla tanca la segona fase del conveni signat el passat 31 de març per treballar conjuntament per la renovació i la millora d’aquesta destinació turística, tot seguint les directrius que defensen el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 en el seu programa “Desenvolupament de destinacions”, i el Pla Estratègic del Turisme de Lloret de Mar 2010-14. 

Amb aquest projecte a Lloret de Mar, la Generalitat de Catalunya implementa el pla pilot de renovació de destinacions turístiques, iniciativa pionera a Catalunya que respon a les directrius marcades pel Pla Estratègic de Turisme de Catalunya pel que fa a la reconversió integral de les destinacions madures.

Per dur a terme aquest conveni, es va crear el grup de treball “Lloret de Mar, renovació de destinacions”, format per representants de les parts implicades en el projecte. El mateix Grup de Treball vetllarà per a la consecució dels objectius i la implementació, amb funcions renovades de seguiment, avaluació i impuls en l’execució de les propostes d’actuació acordades i plasmades en aquest Pla.

 
29 PROPOSTES D’ACTUACIONS

El Pla Operatiu 2014-2020 agrupa les accions en els àmbits següents: connectivitat i mobilitat del municipi; regeneració urbana; modernització, renovació i noves inversions a la planta d’allotjament i en oferta turística en general; eficiència energètica i telecomunicacions; i creació i consolidació de productes estratègics, esdeveniments i segments d’alt valor.

A aquestes actuacions, el pla afegeix altres projectes de futur com ara la creació de la nova Ciutat del Turisme i l’Oci; Lloret Ciutat Esportiva; i la dinamització de les platges a partir de la instal·lació de noves activitats i propostes d'oci, cultura, esportives i entreteniment.

OBJECTIUS DEL PLA OPERATIU

Els objectius que han regit el desenvolupament del Pla operatiu són:

-      L’anàlisi de l’adequació de les activitats turístiques actualment existents.
 
-      Definició d’operacions concretes per aconseguir les finalitats del Pla operatiu.
 
-      Millora de la qualitat turística.
 
-      Anàlisi de l’adequació de les activitats d’oci actualment existents.
 
-      Identificació de possibles nous projectes per al desenvolupament de Lloret de Mar.